تحلیل جشنوارهٔ کن در سیاق فرهنگی فرانسه

دکتر مجید شاه‌حسینی در برنامه سینما ملت با محوریت تحلیل جشنواره کن به بررسی این جشنواره در سیاق فرهنگی فرانسه می پردازد.
با توجه به مطرح شدن فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن سال ۲۰۲۲ موارد مستندی از تاریخ فرانسه به عنوان سیاق فرهنگی جشنواره کن مطرح می شود.

غرب بدون نقاب

غرب بدون نقاب

تحلیل مراسم شبه آیینی شیطانی به مناسبت افتتاح طولانی ترین تونل در قلب اروپا توسط دکتر مجید شاه‌حسینی در برنامه عصر

به‌زودی

غرب بدون نقاب

تحلیل مراسم شبه آیینی شیطانی به مناسبت افتتاح طولانی ترین تونل در قلب اروپا توسط دکتر مجید شاه‌حسینی در برنامه عصر

ادامه مطلب

جدیدترین پادکست‌ها

 

انسان مدرن

در این فایل صوتی تلاش شده تا انسان مدرن و تصویری که از انسان و ابعاد آن در دوران روشنگری(و بالطبع عصر صنعتی) وجود دارد، بررسی شده و از این زاویه اتفاقات دوران مدرن و عصر صنعتی مورد بررسی دیده...

آشنایی با انقلاب‌های مهم تاریخ

انقلاب‌ها در آینه سینما