کتاب

در جبههٔ غرب خبری نیست

All quiet on the western front
سال انتشار: 1929
نویسنده: Erich Maria Remarque
ژانر: تاریخیجنگ

ترجمه

انتشارات

خلاصه کتاب

مطالب مرتبط با در جبههٔ غرب خبری نیست