کتاب

فارنهایت ۴۵۱

Fahrenheit 451
سال انتشار: 1953

ترجمه

انتشارات

خلاصه کتاب

مبنای ترجمه رمان بر اساس چاپ سال دوهزار و سیزده میباشد. رمان فارنهایت چهارصد و پنجاه و یک در سه بخش کوره و سمندر، الک و ماسه و آتش درخشان نوشته شده‌است. خلاصه داستان از این قرار است: کلاه ایمنی‌اش را که مثل سوسک سیاه بود آویزان کرد و برق انداخت؛ کت ضد آتشش را […]

مطالب مرتبط با فارنهایت ۴۵۱