در این برنامه که به مناسبت عملیات طوفان‌الاقصی تهیه شده است دکتر مجید شاه‌حسینی به بررسی نقش رسانه‌ها و هنر به ویژه سینما در بحث فلسطین...