شبکه اول سیما

تحلیل نا‌آرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران

تحلیل نا‌آرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران

دکتر مجید شاه‌حسینی در این برنامه به تحلیل علل و ریشه‌های ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران می‌پردازد و هدف اصلی از آن را نه سقوط نظام ایران بلکه ایجاد ناامیدی...

رؤیای آمریکایی

رؤیای آمریکایی

در این برنامه دکتر مجید شاه‌حسینی با اشاره به فیلم تولد یک ملت و نمایش تصاویری از کوکلس کلان‌ها به بررسی واقعیت رؤیای آمریکایی می‌پردازد.