اسلایدر

شهادت رئیس‌جمهور از منظر تاریخ مقدس

شهادت رئیس‌جمهور از منظر تاریخ مقدس

دکتر مجید شاه‌حسینی در این قسمت از برنامهٔ جریان که به مناسبت شهادت ریاست جمهور شهید رئیسی و همراهان ایشان از شبکه اول سیما پخش شد به بررسی این واقعه از منظر تاریخ مقدس...

فلسطین؛ نقش رسانه‌ها و هنر

فلسطین؛ نقش رسانه‌ها و هنر

در این برنامه که به مناسبت عملیات طوفان‌الاقصی تهیه شده است دکتر مجید شاه‌حسینی به بررسی نقش رسانه‌ها و هنر به ویژه سینما در بحث فلسطین...